Detta kommer att handla om cpc
CPC innebär kostnad per klick på en t ex en annons vilket är ett delmål när
man värderar utfallet av sin annonsering. CPO, cost per order är viktigast.